Dřenice - 4.6.2010

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich