Orel - 3.10.2009

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich